• Sözleşmeler

Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

Sözleşme
Viralicerik.com Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır), üye olacak ya da viralicerik.com’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Kısaca "Kullanıcı" olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.
Madde 1
viralicerik.com, üyelerinin içerik hazırlayarak Facebook üzerinden gelir elde etmelerini sağlayan bir web servisidir.
Madde 2
Kullanıcı, viralicerik.com’a üye olarak veya viralicerik.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.
Madde 3
Kullanıcı, viralicerik.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, Viralicerik.com tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
Madde 4
Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.
Madde 5
Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
Madde 6
Kullanıcı, viralicerik.com’un dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda viralicerik.com’dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
Madde 7
Kullanıcılar tarafından 1 (bir) yıl boyunca viralicerik.com’a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik hesaplarını silebilir.
Madde 8
viralicerik.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, viralicerik.com’a üyeler tarafından girileceği gibi viralicerik.com editörleri tarafından da girilebilecektir.
Madde 9
viralicerik.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından viralicerik.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
Madde 10
viralicerik.com herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden viralicerik.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. viralicerik.com ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, viralicerik.com’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
Madde 11
viralicerik.com herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden viralicerik.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. viralicerik.com ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, viralicerik.com’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
Madde 12
virailicerik.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, viraicerik.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, viralicerik.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
Madde 13
viralicerik.com'da yayınlanan tüm içeriklerin, viralicerik.com tarafından verilmiş izin olmadan 3. kişiler tarafından hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
Madde 14
Kullanıcı, viralicerik.com'a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
Madde 15
Kullanıcı, viralicerik.com tarafından talep edilmeden ve/veya viralicerik.com’dan yazılı onay almaksızın ve/veya viralicerik.com ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın viralicerik.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. viralicerik.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen viralicerik.com ile iletişim kurunuz.
Madde 16
viralicerik.com’da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
Madde 17
viralicerik.com'a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
Madde 18
viralicerik.com, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal viralicerik.com ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.
Madde 19
Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin viralicerik.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve viralicerik.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; viralicerik.com tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
Madde 20
viralicerik.com, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, viralicerik.com’u kullanırken ya da viralicerik.com’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, viralicerik.com’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya viralicerik.com’un gerekli görmesi halinde viralicerik.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda viralicerik.com’un ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
Madde 21
Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere viralicerik.com’da yer alan tüm içerikler ile viralicerik.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları viralicerik.com’a aittir veya viralicerik.com tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler viralicerik.com’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; viralicerik.com tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
Madde 22
Tüm mali hakları viralicerik.com’a ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.
Madde 23
viralicerik.com'da yer alan içeriğin alıntılanması, viralicerik.com tarafından verilecek yazılı izin ile mümkündür. viralicerik.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması viralicerik.com’un yazılı izni olmadıkça mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Madde 24
Kullanıcı, viralicerik.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını viralicerik.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak temsil etme ve lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 24. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı viralicerik.com’un yazılı onayına tabidir.
Madde 25
Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı viralicerik.com’un uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
Madde 26
viralicerik.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı viralicerik.com’un sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple virailicerik.com’dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Madde 27
viralicerik.com hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
Madde 28
viralicerik.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya viralicerik.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda viralicerik.com'un sorumluluğu bulunmamaktadır.
Madde 29
viralicerik.com'un hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, viralicerik.com'un sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.
Madde 30
Kullanıcı’nın viralicerik.com'a verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak viralicerik.com'un erişimine onay verdiği bilgilerdir. viralicerik.com, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak viralicerik.com, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.
Madde 31
viralicerik.com Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber viralicerik.com tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde viralicerik.com sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, viralicerik.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla viralicerik.com tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.
Madde 32
viralicerik.com resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.
Madde 33
Kullanıcı, viralicerik.com’u ziyaret ettiği süre boyunca viralicerik.com, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.
Madde 34
Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, viralicerik.com'un defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Madde 35
Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı'nın viralicerik.com'a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile viralicerik.com'un bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı'nın viralicerik.com'a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini viralicerik.com'a yazılı olarak bildirecektir. viralicerik.com'un adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın viralicerik.com'a bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve viralicerik.com'un bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
Madde 36
Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
Madde 37
viralicerik.com Kullanıcı hesaplarında belirtilen ödeme detaylarını Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, hakkına sahiptir.
Madde 38
Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
Madde 39
Bu Sözleşme, viralicerik.com’a yeni özellikler eklendikçe veya viralicerik.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın viralicerik.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu sayfa, en son 18 Ekim 2017 tarihinde güncellenmiştir.